Bài giảng trực tuyến Quản trị mục tiêu bằng BSC, KPI và OKR

500.000 VNĐ

Hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC); Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) và Quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt (OKR) là các công cụ quản trị hiệu suất, giúp các doanh nghiệp đưa ra mục tiêu và đo lường hiệu suất mang lại hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp.

Bài giảng do PGS, TSKH. Nguyễn Văn Minh (Viện trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp – Trường Đại học Ngoại thương) trực tiếp thiết kế và giảng dạy.

Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon