Ứng dụng BSC-KPI trong quản trị doanh nghiệp

100.000 VNĐ150.000 VNĐ

Tổng kết lại những kiến thức và kinh nghiệm thực tế khi triển khai BSC&KPI tại các doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Văn Minh đã biên soạn Bộ tài liệu bao gồm:

Phần 1: Quy trình chuẩn áp dụng và triển khai BSC&KPI tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Phần 2: Bộ Công cụ hỗ trợ xây dựng KPI .

Phần 3: Các casestudy, bài tập thực tế diễn ra tại doanh nghiệp.

Xóa