Thẻ điểm cân bằng: Biến chiến lược thành hành động

90.000 VNĐ140.000 VNĐ

“Tập sách đúc kết thành tựu của một công trình nghiên cứu khi bộ phận nghiên cứu của KPMG, một trong bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đẩu, bảo trợ cho một cuộc nghiên cứu đa công ty trong thời gian một năm với đề tài “Đo lường hiệu suất hoạt động của tổ chức trong tương lai”. Tác phẩm trình bày một cách hệ thống quan điểm, mục đích, tầm quan trọng của việc sử dụng các thước đo để quản lý chiến lược kinh doanh, cách thức xây dựng và ứng dụng thẻ điểm cân bằng trong việc đo lường hiệu quả và hoạch định chiến lược cho một doanh nghiệp.”

Xóa
Mã: SA01003 Danh mục: ,