Phân Tích Và Xử Lý Số Liệu Trong Báo Cáo Bằng Phần Mềm SPSS

150.000 VNĐ

Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS nhằm đưa ra kết quả định lượng luôn là yêu cầu bắt buộc đối với các công trình nghiên cứu khoa học, công tác điều tra xã hội học, nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên không phải bất kỳ ai cũng hiểu rõ và sử dụng SPSS một cách thành thạo. Bộ tài liệu Phân Tích Và Sử Lý Số Liệu Trong Báo Cáo Bằng Phần Mềm SPSS sẽ giúp bạn trang bị kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ về SPSS.

Hết hàng