Giáo trình Fun Fun Korea

110.000 VNĐ

Giáo trình Fun Fun Korea là cuốn giáo trình chính thức của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội. Đây là cuốn sách dành cho những người bắt đầu học tiếng Hàn được viết bằng Tiếng Anh, gồm 15 bài học chính, trong đó có nhiều đoạn hội thoại, nhiều tình huống giúp người học thực hành dễ dàng hơn. Ngoài ra, sách còn kèm nhiều từ vựng giải thích.