Bộ tài liệu và đề thi thử MOS Excel 2016 specialist

1.000.000 VNĐ 650.000 VNĐ

Tinhocmos.edu.vn là một trong những trung tâm tin học đầu tiên tại Hà Nội xây dựng chương trình theo chuẩn quốc tế Micorosoft office. Từ năm 2015 Tinhocmos cùng Officelab đã cùng triển khai xây dựng và đào tạo các chương trình đào tạo dành cho sinh viên và doanh nghiệp.

còn 1000 hàng