Bản đồ chiến lược: Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình

130.000 VNĐ180.000 VNĐ

“Bản đồ chiến lược là kết quả của công trình nghiên cứu đặc biệt sáng tạo của Kaplan và Norton. Với công cụ Thẻ điểm cân bằng, họ đã làm một cuộc cách mạng trong lĩnh vực đo lường kết quả hoạt động của tổ chức. Nay họ tiếp tục đưa ra một phương pháp rõ ràng, chặt chẽ và toàn diện để gắn kết những nhiệm vụ quan trọng nhất của quản trị. Đây là cuốn sách mà tôi chờ đợi”. – Arnoldo C. Hax, Giáo sư quản lý Sloan, MIT

Xóa
Mã: SA01004 Danh mục: ,