Bài giảng trực tuyến Mục tiêu và các Phương pháp Quản trị mục tiêu

49.000 VNĐ

Quản trị mục tiêu là một hệ thống quản trị liên kết giữa mục tiêu của tổ chức với thành quả công việc của từng cá nhân và sự phát triển của tổ chức với sự tham gia của tất cả các cấp bậc quản trị. Quản lý mục tiêu khuyến khích sự tham gia của tất cả các thành viên trong công ty vào quá trình thiết lập mục tiêu, thay vì để một vài lãnh đạo cấp cao thực hiện. Từ đó, nó giúp các doanh nghiệp đưa ra mục tiêu và đo lường hiệu suất mang lại hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp.

Bài giảng do PGS,TSKH. Nguyễn Văn Minh (Viện trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp – Trường Đại học Ngoại thương) trực tiếp thiết kế và giảng dạy.

Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon