Sách học viên Microsoft Office Word 2013

50.000 VNĐ90.000 VNĐ

Tài liệu này được viết cho khóa học đầu trong hai khóa đào tạo kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Office Word 2010. Hai khóa học được xây dựng với mục đích trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức tham gia kì thi Microsoft Office Word 2010 Specialist

Tài liệu được xây dựng bao gồm đầy đủ các đề mục kỹ năng để vượt qua kì thi, nhưng đã được thay đổi về cấu trúc. Khác với các chương trình hướng công cụ( giảng dạy theo tính năng). Cấu trúc mới của chương trình tạo mạch nối kỹ năng hướng công việc giúp học viên hiểu được công việc, giúp học viên hiểu được nội dung nên áp dụng cho công việc gì

Xóa
Mã: N/A Danh mục: ,